About us Venue hire Calendar Restaurant & bar Ro En
About us Venue hire Calendar Restaurant & bar
nova Point productions news contact Ro En
Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ARTS ARENA SRL, cu sediul în str. Gral.  Eremia Grigorescu, nr.10, sector 1, Bucuresti, în calitate de operator de date.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet
www.pointhub.ro/  („Site-ul”)

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC ARTS ARENA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC ARTS ARENA SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

·         pentru a prelua si raspunde la mesajele transmise de catre utilizator prin intermediul formularului de contact existent in pagina CONTACT a site-ului www.pointhub.ro

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email) este necesară pentru executarea actiunii de preluare si oferire raspuns la mesajele transmise prin intermediul formularului de contact detaliat mai sus. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ARTS ARENA de a oferi informatiile solicitate de dumneavoastra prin intermediul formularului de contact.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastră.

·         pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experiența dumneavoastră oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al ARTS ARENA de a asigura funcționarea corecta a Site-ului, precum și pentru a imbunatati permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, ARTS ARENA va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email) atata timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, ARTS ARENA poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina ARTS ARENA in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

·         pentru administrarea Site-ului;

·         pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

·         atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

 

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ARTS ARENA conform celor descrise în prezentul document;

·         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ARTS ARENA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ARTS ARENA a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·         dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·         în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·         în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

·         în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·         în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

·         datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ARTS ARENA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

 

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

·         persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

·         prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

·         operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

·         persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ARTS ARENA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·         dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

·         în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ARTS ARENA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ARTS ARENA poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

·         în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@pointhub.ro


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: click aici.


Terms and conditionsCookie PolicyPolitică de confidențialitate