About us Venue hire Calendar Restaurant & bar Ro En
About us Venue hire Calendar Restaurant & bar
nova Point productions news contact Ro En
News

Lans?m a treia edi?ie a Boiling POINT, concurs de proiecte pentru creatorii de teatru

UPDATE

?TIM LA CE V? GÂNDI?I... ?I PE NOI NE PREOCUP? ACELA?I LUCRU.

Lans?m a treia edi?ie a Boiling POINT, concurs de proiecte pentru creatorii de teatru


În aceast? perioad? ciudat?, tulbure, ap?s?tor de incert?, când avem nevoie de o f?râm? de predictibilitate, de un semn c? totul poate reveni la „normal”, anun??m, cu bucurie ?i curaj, startul Boiling POINT 2020!

Dac? ai un proiect de teatru pe care îl ?ii în sertar pentru c? înc? nu i-ai g?sit o “cas?” ori un text bun pe care vrei s?-l transformi într-un spectacol excelent, al?turi de partenerii potrivi?i, înseamn? c? trebuie s? aplici la acest call! 

Pune pe hârtie o propunere care s? respecte criteriile concursului nostru, detaliate mai jos, trimite-o la noi pân? pe 14 iunie 2020 ?i po?i deveni creatorul urm?torului spectacol de teatru produs de POINT. 

Câ?tig?torii Boiling POINT 2019 au fost Edith Alibec, István Téglás, Judith State, cu “A New and Better You”, un spectacol actual, apreciat deopotriv? de critici ?i spectatori, jucat mai mereu cu casa închis?. 

În urma primei edi?ii a Boiling POINT, din 2018, proiectele câ?tig?toare au fost: “Vara în care mama a avut ochii verzi” (concept: Nicoleta Lefter, bazat pe romanul Tatianei ?îbuleac, cu Serghei Chiviriga unic performer) ?i “My Arm” (de: Tim Crouch, regie: Drago? Alexandru Mu?oiu, cu Vlad Udrescu), bine primite ?i de public ?i de oamenii de teatru. 

Ne dorim s? descoperim din nou echipe de arti?ti care vor s? aduc? pe scen? subiecte puternice, incomode, relevante pentru publicul anului 2020. Ne propunem s? producem un spectacol captivant, inteligent, fresh, care ne provoac? ?i pe noi ?i pe spectatori. 

Proiectele pe care le a?tept?m cu ner?bdare sper?m s? fie îndr?zne?e, intense, capabile s? genereze o multitudine de conexiuni, atât în mintea spectactorilor, cât ?i între spectactori ?i creatorii artistici. 


Aplica?iile vor fi alc?tuite din:

1. Un argument de maximum 2500 de cuvinte, care s? con?in? cât mai multe am?nunte legate de viziunea ?i inten?iile echipei artistice.

2. Distribu?ia spectacolului trebuie ata?at? împreun? cu CV-urile ?i/sau portofoliile membrilor echipei. Echipa creativ? trebuie s? fie format? din absolven?i de studii superioare de specialitate (cu excep?ii argumentate).

3. Bugetul de produc?ie poate ajunge pân? la maximum 12000 euro net. Aplica?ia trebuie s? con?in? un buget estimativ, defalcat pe categorii, care s? includ? cât mai multe detalii legate de costurile de produc?ie (drepturi de autor text / muzic?/ video, onorariile membrilor echipei artistice pentru repeti?ii ?i premier?, scenografie, costume, echipamente tehnice necesare, etc).

4. În func?ie de tipul de propunere, aplica?ia trebuie s? con?in? ?i textul spectacolului, într-o form? final? sau cât mai aproape de final.

5. Nu vor fi luate în considerare proiecte care au fost prezentate anterior ?i în alte spa?ii culturale din România. Ar fi ideal ca proiectul câ?tig?tor s? fie creat special pentru POINT. 

6. Ne dorim ca premiera s? aib? loc pân? la finalul anului 2020, îns? vom stabili de comun acord perioada de timp pentru repeti?ii ?i premier?, ?inând cont, evident, de recomand?rile/restric?iile autorit??ilor. În cazul în care vom fi nevoi?i s? închidem spa?iul ?i în toamn?-iarn?, amân?m proiectul pentru 2021. De re?inut c? nu ne dorim ?i nu vom produce spectacole online. 


Proiectele vor fi trimise la adresa de e-mail: office@pointhub.ro

Dat? limit? de trimitere este 14 iunie 2020, ora 23:00. Rezultate vor fi comunicate pe 30 iunie 2020. 

Proiectele vor fi evaluate de conducerea POINT, al?turi de Oana Stoica (critic de teatru) ?i Mirela Petre (jurnalist cultural). 


* Încuraj?m aplican?ii s? ia în considerare tot spa?iul POINT, nu doar sala de spectacole din mansard?. 

Schi?e spa?iu ?i detalii tehnice aici. 


Aplican?ii câ?tig?tori vor putea aduce modific?ri argumentate proiectelor, ulterior selec?iei, în perioada de produc?ie a spectacolului, atâta timp cât aceste modific?ri nu afecteaz? negativ calitatea proiectului în forma în care acesta a fost evaluat de juriu. Aceste modific?ri vor fi discutate ?i agreate cu echipa POINT. Bugetul de produc?ie oferit de POINT NU poate fi dep??it ?i nici nu ne dorim co-produc?tori. 

De men?ionat ?i c? unii dintre cei care aplic? la acest call vor fi contacta?i pentru a stabili o conferin?? pe Skype/Zoom, cu juriul, în vederea sus?inerii proiectelor sau pentru l?muriri suplimentare.

Mult succes! [ilustra?ie de Alexandru Purc?rea]Am tot sperat c? nu va fi cazul...

... Însă azi, 15 martie 2020, a devenit clar că trebuie să închidem, pentru o vreme. 


Nu ne va fi ușor să recuperăm pierderile din această perioadă, însă, evident, acum cel mai important este

să avem grijă de sănătatea noastră și a clienților noștri!

Vă rugăm să respectați și voi recomandările autorităților și să rămâneți cât mai mult timp acasă. 


Abia așteptăm să ne revedem, sănătoși, voioși, la brunch-uri, evenimente și la spectacole! 


Lans?m a doua edi?ie a Boiling Point, concurs de proiecte pentru creatorii de teatru

[UPDATE: Vești bune pentru cei care vor să aplice la Boiling Point 2: noul deadline pentru trimiterea aplicațiilor este 15 martie 2019, ora 23:00]

Simți că ai de oferit mai mult decât idei, experiențe la prima mână? Ai o idee de spectacol de teatru pe care o tot explici… cui nu trebuie? Pune pe hârtie o propunere care să respecte criteriile concursului nostru, detaliate mai jos, trimite-o la noi până pe 10 martie și poți deveni creatorul următorului spectacol de teatru produs de POINT. În urma call-ului din 2018, propunerile câștigătoare au fost: “Vara în care mama a avut ochii verzi” (de: Tatiana Țîbuleac, concept: Nicoleta Lefter, performer: Serghei Chiviriga) și “My Arm” (de: Tim Crouch, regie: Dragoș Alexandru Mușoiu, cu Vlad Udrescu), bine primite și de public și de criticii de teatru. Ne bucurăm că am putut susține realizarea celor două spectacole, aflate acum în repertoriul POINT și sperăm ca succesul lor să nu fie doar unul local.

Anul acesta, ne propunem din nou să descoperim echipe de artiști conectați deopotrivă la trendurile artistice internaționale, dar și la contextul social actual, local, artiști care urmăresc să chestioneze propriile certitudini și provoacă publicul să facă același lucru. Căutăm propuneri pline de sevă, care pot captiva spectatorii. Proiectele pe care le așteptăm cu interes ne-am dori să fie definite de o serie de caracteristici: autenticitate, intensitatea efectului asupra publicului, coerență, multitudinea conexiunilor pe care le generează, atât în mintea spectatorilor, cât și între spectatori și artiști.

Aplicațiile creatorilor care își doresc să ni se alăture vor consta în prezentarea scrisă a unei concepții artistice, în vederea montării unui spectacol la POINT în 2019, la o dată care va fi stabilită ulterior, de comun acord.

Aplicațiile vor fi alcătuite din: 1. Un argument de maximum 2500 de cuvinte, care să conțină cât mai multe amănunte legate de viziunea și intențiile echipei artistice. 2. Distribuția spectacolului trebuie atașată împreună cu CV-urile și portofoliile membrilor echipei. Echipa creativă trebuie să fie formată din absolvenți de studii superioare de specialitate (cu excepții argumentate). 3. Bugetul de producție (incluzând drepturile de autor pe text) poate ajunge până la maximum 5000 euro net. Aplicația trebuie să conțină un buget estimativ, defalcat pe categorii, care să includă cât mai multe detalii legate de costurile de producție. 4. În funcție de tipul de propunere, aplicația trebuie să conțină și textul spectacolului, într-o formă finală sau cât mai aproape de final. 5. Nu vor fi luate în considerare proiecte care au fost prezente anterior și în alte spații culturale. Proiectul trebuie să fie creat, gândit și scalat special pentru spațiul POINT. Detalii tehnice - aici. 6. Repetițiile pentru spectacol nu trebuie să depășească 6 săptămâni. Premiera ar urma să aibă loc în septembrie-octombrie 2019, însă vom stabili de comun acord intervalele de timp pentru repetiții și premieră.

Proiectele vor fi trimise la adresa de e-mail: office@pointhub.ro

Data limită de trimitere este 15 martie 2019, ora 23:00, iar rezultate vor fi comunicate pe 27 martie 2019.

Proiectele vor fi evaluate de conducerea POINT și de un juriu de specialitate format din Cristina Modreanu (critic de teatru) și Florentina Bratfanof (director casting).

De menționat că unele dintre echipele artistice care aplică la acest call vor fi contactate în intervalul 20-26 martie 2019, pentru a stabili o întâlnire sau o conferință pe Skype cu juriul și echipa POINT, în vederea susținerii proiectelor de către aplicanți sau obținerii unor lămuriri suplimentare.

De asemenea, aplicanții câștigători vor avea libertatea de a aduce modificări argumentate proiectelor ulterior selecției, în perioada de producție a spectacolului, atâta timp cât acestea nu afectează negativ calitatea proiectului în forma în care acesta a fost evaluat de juriu. Aceste modificări vor fi discutate și agreate cu echipa teatrului. Bugetul de producție oferit de POINT nu poate fi însă depășit.

Așteptăm cu drag și nerăbdare propunerile voastre!

Octombrie, plin

Cu toții avem un program încărcat, alergăm ca niște gheparzi dintr-o parte în alta, coloana infinită de la semafor ne omoară nervii cu fiecare claxon și ajungem acasă epuizați, fără putere să citim, să obținem ceva nou pentru sufletul nostru. Literatura de specialitate numește fenomenul exhausted self, când nu mai avem energie mentală să fim auto-didacți, pro-activi în asimilarea de informații noi. 

Ca un antidot, noi, cei de la Point, ți-am pregătit un vehicol de evadare din sentimentul de auto-culpabilitate când vezi teancul de cărți cărora mereu le răspunzi cu “altădată”. 

Am pregătit o serie de evenimente culturale, mestecate deja până la esențializare, astfel încât tu doar să vii și să le primești, să privești și să asculți. 

Te ferim de rutina job-acasă, te facem să te pupi singur pentru timpul frumos pe care ți l-ai acordat, îți facem cadou teme noi de discuție, inspirație, ca să ții minte cum a trecut săptămâna. 


Pe 10 octombrie avem pentru prima dată pe scena POINT spectacolul lui Florin Piersic jr. - Freak Show. Este sold out, așa că rămâne de văzut dacă te vei mai întâlni cu el la noi sau la alte spații. Oricum, este clar un spectacol de neratat! Aici mai multe detalii.

Pe 11 octombrie aducem pentru prima dată în București spectacolul Social Acceptabil, despre corupție cu toate subtilitățile ei de contaminare cât și încercări de a găsi metode de neutralizare. Vom avea o singură reprezentație, îl aducem tocmai de la Oradea, așa că ar fi păcat să nu ajungi, mai ales dacă ai spiritul civic în sânge. Regizorul și dramaturgul Andi Gherghe vi-l prezintă succinct cât să prindeți gustul de a fi în sală: „În acest spectacolul nu tragem concluzii, nu dăm sentințe, nici măcar nu tragem un semnal de alarmă. L-am construit din cazuri reale, povestite de oameni, trăite de noi.Prezentăm fapte, așa cum sunt ele. Ne place, nu ne place, asta e România. Putem să acceptăm asta?” Andi Gherghe

Pe 13, 14, 20 și 21 octombrie te așteptăm la un super atelier de caligrafie cu Sorin de la Bine Scris. Vei învăța cum se folosește un toc cu peniță lată, cum se scriu literele alfabetului conform principiilor scrierii ronde, un stil caligrafic elaborat în Franța la finalul secolului al XVI-lea ce creează o punte de legătură între scrierea gotică, robustă și pătrățoasă, a Evului Mediu și scrierea cursivă. Este un stil elegant, caracterizat de forme rotunde cu contrast mare între liniile groase și cele subțiri, astfel încât îți vei putea crea tu de acum încolo felicitarile pentru sărbători, tablourile din casă, cărțile de vizită, etichetele de produse s.a.m.d

Pe 19 octombrie coborâm din nou în subsolul POINT și în cel al minții și sufletului, la Vara în care mama a avut ochii verzi. Mai sunt doar câteva bilete pentru cea de-a doua reprezentație a serii, de la ora 21. Vei participa la un spectacol rar, vei auzi în căști toate gândurile lui Aleksy care petrece o ultimă vară cu mama lui muribundă.

O sensibilitate aparte ne trezește Invocarea Farmecului de Yannis Mavritsakis, un spectacol-lectură, parte din proiectul EUcitesc, Luna Literaturii Eruopene. Un fragment al piesei poate fi citit aici Iar dacă nu v-am convins, vă lăsăm și un synopsis pentru inspirație: “lipsită de orice bănuială, mama adună ierburi, tatăl bolnav visează la propria renaștere, câinele fidel vorbește cu demonii, iar fata întârzie să se întoarcă acasă − toți membrii familiei sunt oferiți ca hrană vie unui proces de execuție magică, izvorât din ideea unui paradis pierdut și transpunând imaginea pământului ca tărâm al morții”. Spectacolul are loc pe 20 octombrie, de la ora 17.00

Pe 23 și 24 octombrie avem Bun de export - spectacol selectat în FNT 2018. Că e bun tocmai am zis, așa că nu vă rămâne decât să veniți. Biletele, doar de data aceasta, se găsesc pe mystage, chiar aici.

Continuăm unul din proiectele noastre de suflet, ȘNUR, în care invităm spectacole independente. Așa că, pe 14 octombrie, am făcut tot posibilul să aducem pe scena Point cel mai bun spectacol de licență din generația nouă de la UNATC. Criticii îl consideră un diamant sau o trufă încă neafiliată unui stăpân (teatru) așa că vrem să îl vedeți chiar acum, în forma lui crudă, ieșită de pe băncile facultății. Haideți la ABSINTH, de la 19.30, să luați autograf regizoarei pentru că în curând îl veți scoate scump la licitație. Intrarea este liberă, iar dacă vreți să încurajați echipa artistică și altfel decât prin aplauze, vă încurajăm și noi să donați 25 de lei. 

Tot în cadrul Șnur mai avem invitate spectacolele:  Homo Americanus, cu/de Paul Cimpoieru - pe 21 octombrie, de la 19.30 și Colibri cu Daniel Popa și Irina Margareta Nistor - pe 28 octombrie, tot de la 19.30.    

Toate spectacolele din cadrul Șnur vor fi prezente la POINT o dată și-atât, deci e păcat să le ratezi, mai ales că intrarea este liberă! 

Pe 27 octombrie vom revedea cu drag Menajeria de sticlă de Tennessee Williams, în regia Alexandrei Penciuc. Va fi cu semne de întrebare și probabil tăcere după spectacol, pe drum înspre casă, dar noi credem că, uneori e foarte bine așa. 

Apoi, vom încheia luna cu un spectacol ce se joacă întotdeauna cu casa închisă și despre care simțim că nu mai e nevoie de nicio prezentare - O mie de motive, cu Florin Piersic jr - pe 31 octombrie, de la ora 20. Mai sunt foarte puține bilete, deci grăbește-te! 

Iar pentru a-ți oferi și mai multe motive să ne vizitezi în această lună, am verificat literatura de specialitate și se pare că nivelul de fericire și starea de împlinire personală sunt date de relaxarea activă. Cum vine asta? Păi, e bine să depui energie in antrenamentul mental cu ceva nou, surprinzător, care te captivează, din care obții rezultate imediate și creative. Să eviți dezhidratarea socială, amorțeala mentală. Somnul în exces, rutina, non-activitatea nu îți încarcă bateriile decât aparent, nu activează hormonii de fericire din organism care duc la un sistem imunitar solid. Dormim și tot ne simțim obosiți, somnul nu ne oferă stare de euforie, speranță, pozitivism. Așa că, printre picături, hai la Point să te vitaminizezi într-o perioadă friguroasă! 


Nout??i pe scena POINT - dou? premiere ?i o mul?ime de alte evenimente culturale

Toamna aceasta, la POINT, ridicăm cortina pentru șase spectacole de teatru-producții proprii, dintre care două premiere, alături de alte câteva spectacole invitate în cadrul programului ȘNUR. De asemenea, vom găzdui o mulțime de evenimente culturale, de la concerte de jazz și festivaluri de film, până la conferințe, workshopuri și târguri de design. 

Pe 1 septembrie vă recomandăm să fiți neapărat în sală, la premiera My Arm. Textul lui Tim Crouch, regia lui Dragoș Alexandru Mușoiu și performance-ul lui Vlad Udrescu vor opera asupra subconștientului și vă vor oferi ocazia să vă încredeți în sugestie și auto-sugestie. Un one-man show care nu se adresează retinei, ci imaginației, care nu poate exista decât în fața spectatorilor ce devin parte din reprezentații. 


La finalul lunii septembrie la POINT încă va mai fi vară. Vara în care mama a avut ochii verzi. Un spectacol de teatru-instalație performativă, bazat pe romanul omonim de Tatiana Țîbuleac și conceptul Nicoletei Lefter, în care participanții sunt confruntați cu lupta unui adolescent pentru acceptarea propriei identități și furia lui devastatoare, ce vor fi topite de o iubire copleșitoare pentru mama sa muribundă. Caruselul emoțional va fi reprezentat atât vizual, prin videoproiecții care scot la suprafață lumea interioară a adolescentului, cât și audio, în manieră confesională, prin căști. Fiecărui spectactor adolescentul Aleksy îi va șopti în căști “semne ale inimii” greu de rostit cu voce tare. 
Menajeria de sticlă este un alt prilej de a călători pe dinăuntru și prin timp. Pe 6 septembrie pornim împreună pe un drum spre înapoi, ce oferă posibilitatea de a revedea sau rescrie lucruri din trecut. Ca o maşină a timpului care deschide o cale spre acceptare, pavată de frică, blocaj şi neputinţă. Este o căutare şi în acelaşi timp o confruntare. Niciunul dintre personaje nu poate exista fără celălalt dar în acelaşi timp, fiecare cere „acel ceva mereu amânat şi mereu aşteptat pentru care trăim”. 

Pe 12 septembrie ne reîntâlnim cu Florin Piersic Jr. și ale sale O mie de motive. Un spectacol interactiv, ce se joacă mereu cu casa închisă, despre cât suntem dispuși să facem pentru cei pe care îi iubim, despre depresie, despre fericire, despre lucruri mărunte și gesturi mărețe. Recomandat celor care nu se tem să se deschidă, să se expună, să lăcrimeze, să râdă cu toată inima. 

Bun de export, spectacol mai actual ca niciodată, selectat în Festivalul Național de Teatru 2018, va aduce în septembrie, pe scena POINT, o mulțime de întrebări despre cum e să trăiești departe de casă. După colectarea a peste o sută de povești reale despre emigrare, Bun de Export a devenit un spectacol despre acele decizii care ne schimbă viața și despre cum reușim să trăim cu ele. 

Birdville, spectacol de dans intermedia, în regia Simonei Deaconescu, a avut premiera la POINT în primăvara lui 2018. Impregnat de tehnologie, Birdville ilustrează un oraș virtual utopic, populat de oameni hibridizați, îmbrăcați cu corpuri augmentate, care trăiesc într-o lume generată numeric. Fiecare mișcare a lor dă naștere unui algoritm vizual și sonor, care se modifică în timp real. Cuvintele și sunetele celor patru performeri rămân suspendate în spațiu și timp, într-un loop infinit și un teritoriu al emoțiilor incerte. Printre producțiile proprii și alte evenimente culturale, POINT face loc cu generozitate unor spectacole independente, invitate în cadrul programului ȘNUR. Din septembrie până la final de an, pe scena din Eremia Grigorescu nr. 10 vor ajunge Amalia respiră adânc, „Expoziția”, Plecarea pe loc, „Homo Americanus”, „Colibri”, „Bătălii reci și elefanți”, „Îngrijitorul” și o mulțime de alte piese pe care e musai să le prindeți la POINT, fiindcă vor fi jucate doar o dată. 

Cu zvâc și bucurie menținem un program cultural coerent și consistent ce susține promisiunea de a interveni benefic în societate și a fi promotor al inițiativelor artistice și educaționale. Ne-am propus să încurajăm activ publicul în explorarea tuturor dimensiunilor artelor performative, așa că vom continua să aducem mai aproape ocazii de a experimenta artele din unghiuri noi, diferite, uneori incomode, pentru o mai bună interpretare a realități(lor). 

Ne vedem la POINT! MY ARM


test 2 en

test en


Terms and conditionsCookie PolicyPolitică de confidențialitate